News - Events

Tin NAPAS

TRAO THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY KHÔNG TIỀN MẶT CÙNG THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA NAPAS”

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh - ngày 16/8/2019, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức lễ trao thưởng ...

Tin thị trường

BỘ Y TẾ THÚC ĐẨY CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ VÀ THANH TOÁN KHÔNG ...

Việc triển khai bệnh án điện tử là bước đột phá quan trọng để chuyển đổi số hóa ngành Y tế, từng bước ứng dụng và phát triển ...

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN QUỐC GIA
VIỆT NAM - NAPAS

National Payment Corporation of Vietnam